Sobota, 23. január, 2021Meniny má Miloš

Oblastný zväz malého futbalu - Michalovce

Sportnet|Publikované 3. dec 2003 o 23:00

Úradná správa OZMF č. 3 - H 2003/04:1. Podpora výstavby viacúčelového športového ihriska: OZMF dňa 13.11. podpisom svojho zástupcu na tlačivo

Úradná správa OZMF č. 3 - H 2003/04:

1. Podpora výstavby viacúčelového športového ihriska: OZMF dňa 13.11. podpisom svojho zástupcu na tlačivo Mestského úradu Michalovce adresované Ministerstvu školstva SR vyjadril podporu výstavby tohto ihriska v krytej hale tenisového areálu firmy Scorp, s. r. o., v Michalovciach.

2. Dodatočné doručenie návratky od R: Z rozhodcov malého futbalu zaradených na nominačnú listinu 10. ročníka súťaží OZMF v hale ju dňa 26.11. dodatočne na OZMF doručil Rudolf Ondič. Túto z nich ešte nedoručili Š. Kraus a P. Vass. Doručiť ju majú obratom.

3. Oznámenia rozhodcov: a) o neúčasti na seminári R: J. Dankanin dňa 4.11. - prac. dôvody; b) o neúčasti na stretnutiach: J. Dankanin ako R na 3 stretn. dňa 23.11. - rod. dôvody; c) o zrušení obsadenia: P. Vass ako AR na 2 stretn. dňa 9.11. od 8.00 h - prac. dôvody (doručiť aj písomne), J. Drotár ako AR na 3 stretn. dňa 16.11. od 14.25 h - prac. dôvody (doručiť aj písomne), V. Sopko ako AR na 3 stretn. dňa 16.11. od 17.10 h - rod. dôvody (doručiť aj písomne), P. Vass ako R na 2 stretn. dňa 22.11. od 8.55 h - prac. dôvody (doručiť aj písomne), J. Drotár ako AR 3 na stretn. dňa 22.11. od 8.00 h - prac. dôvody (doručiť aj písomne), Ľ. Gajdoš ako R na 3 stretn. dňa 22.11. od 10.45 h - prac. dôvody (doručiť aj písomne), V. Sopko ako R na 3 stretn. dňa 22.11. od 17.00 h - rod. dôvody (doručiť aj písomne), V. Čan ako R na 2 stretn. dňa 22.11. od 19.45 h - prac. dôvody (doručiť aj písomne), V. Sopko ako AR na 3 stretn. dňa 23.11. od 14.25 h - rod. dôvody (doručiť aj písomne), J. Tóth ako R na 3 stretn. dňa 23.11. od 17.10 h - rod. dôvody (doručiť aj písomne), V. Čan ako R na 3 stretn. dňa 29.11. od 17.00 h - rod. dôvody (doručiť aj písomne), J. Drotár ako AR na 2 stretn. dňa 29.11. od 19.45 h - zdrav. dôvody (doručiť aj písomne), I. Olajos ako AR na 2 stretn. dňa 30.11. - prac. dôvody.

4. Uhradenie poplatkov a pokút: a) za nešportové správanie sa vedúceho družstva: FC Ceramic (100 Sk za stretn. č. 1 z 15.11. - uhr. 18.11.); b) za zlú športovú obuv: Flamengo (500 Sk za M. Senčáka v stretn. č. 7 zo 17.11. - uhr. 18.11.); c) za nedostatky v zápise: Porostov (50 Sk za stretn. č. 4 z 15.11., 50 Sk za stretn. č. 7 zo 17.11. - obe uhr. 2.12.), Uhoľné sklady (50 Sk za stretn. č. 5 z 9.11. - uhr. 2.12.); d) za zlé tlačivo zápisu: Flamengo (50 Sk za stretn. č. 18 z 23.11. uhr. 28.11.)

5. Ďalšie žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti hráčov: - schválené prestupy: - dňa 28.11.: Marek Jusko (Právnik - Gasstars).

6. Ďalšie vybavené nové RP novým hráčom: - dňa 27.11.: FC Minimax (Lukáš Lakatoš).

7. Doplnenie do zoznamov hráčov: a) I. liga: Gasstars (11. Marek Jusko - 1976 - 28.11.); b) II. liga: FC Minimax (15. Lukáš Lakatoš - 1985 - dňa 27.11.), Flamengo (13. Martin Hajdučko - 1979 - dňa 28.11.).

8. Neprerokované ČK: Zo stretnutí uplynulého víkendu: Ján Bodnár (Delfíni) zo stretn. č. 15 z 30.11., Tomáš Hredzák (Klub bar KM) zo stretn. č. 11 z 30.11. Obaja majú od svojho vylúčenia zastavenú činnosť nepodmienečne až do prerokovania svojho priestupku na zasadnutí OZMF. K jeho prerokovaniu sa mali dostaviť osobne už v utorok 2.12. aj s poplatkom 50 Sk za prerokovanie ČK. V prípade jeho nedoručenia a nedostavenia sa ani na najbližšie zasadnutie OZMF v utorok 9.12. o 15.00 h, budú priestupky každého uvedeného hráča prerokované naviac aj s pokutou 150 Sk.

9. Nedohrané stretnutie: K prerokovaniu stretnutia 3. kola I. ligy dosp. Klub bar KM - Technik 2:5 nedohrané zo dňa 30.11. sa mali v zmysle smerníc na zas. OZMF v utorok 2.12. dostaviť určení zástupcovia oboch družstiev (Klub bar KM aj s poplatkom 200 Sk za prerokovanie priestupku kolektívu) a rozhodcovia (obaja R sa ospravedlnili). Z dôvodu nedostavenia sa zainteresovaných stránok, OZMF v zmysle smerníc udelil tieto poriadkové pokuty: Klub bar KM 2x50 Sk, Technik dosp. 2x50 Sk. Tieto majú uhradiť na najbližšom zasadnutí OZMF pod podmienkou ďalšieho disc. postihu. Stretnutie z tohto dôvodu nebolo prerokované. OZMF na svoje zasadnutie v utorok 9.12. o 15.15 h predvoláva tieto stránky: Klub bar KM (Tomáš Hredzák - KD, Maroš Gamec - zást. KD), Technik (Šimon Melník - KD, Martin Melník - zást. VD), Štefan Kraus (rozh.), Ján Dankanin (asistent R).

10. Udelené nové poriadkové pokuty: - za zlú športovú obuv: Porostov (500 Sk za M. Goreja v stretn. č. 16 z 30.11.). Uhradiť na najbližšom zasadnutí OZMF v utorok 9.12. o 15.00 h pod podmienkou ďalšieho disc. postihu.

11. Ďalšie poriadkové pokuty za nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne: Dňa 2.12. mali na zasadnutí OZMF svoje poplatky a pokuty pod následkom ďalšieho postihu vyrovnať: - za nedostatky v zápise: Klub bar KM (50 Sk za stretn. č. 2 zo 16.11.), Prima (50 Sk za stretn. č. 5 z 15.11.), H2O (50 Sk za stretn. č. 3 z 9.11.). Pretože ich v stanovenom termíne neuhradil, OZMF im uvedeného dňa udelil ďalšiu poriadkovú pokutu takto: Klub bar KM 50 Sk, Prima 50 Sk, H2O 50 Sk. Obe tieto majú uhradiť na najbližšom zas. OZMF v utorok 9.12. pod podmienkou zastavenia činnosti NEPO!

12. Zmeny v obsadení rozhodcov: OZMF ich uskutočnil takto: a) nedeľa 9.11.: I. Olajos ako AR za P. Vassa na 2 stretn. od 8.00 h; b) nedeľa 16.11.: Ľ. Gajdoš ako AR za J. Drotára na 3 stretn. od 14.25 h, J. Bendzák ako AR za V. Sopka na 2. a 3. stretn. od 18.05 h (na 1. stretn. o 17.10 h sa náhradu nepodarilo zabezpečiť); c) sobota 22.11.: R. Pavlov ako AR za J. Drotára na 3 stretn. od 8.00 h (napokon R. Pavlov ako R za P. Vassa na 2. a 3. stretn. od 8.55 h, pričom AR sa na tieto stretn. nepodarilo zabezpečiť), J. Tóth ako R za Ľ. Gajdoša na 3 stretn. od 10.45 h, I. Olajos ako R za V. Sopka na 3 stretn. od 17.00 h, I. Olajos ako R za V. Čana na 2 stretn. od 19.45 h; d) nedeľa 23.11.: V. Čan ako R za J. Dankanina na 3 stretn. od 11.40 h, Ľ. Gajdoš ako AR za V. Sopka na 3 stretn. od 14.25 h, Ľ. Gajdoš ako R za J. Tótha na 3 stretn. od 17.10 h; e) sobota 29.11.: I. Olajos ako R za V. Čana na 3 stretn. od 17.00 h, I. Olajos ako AR za J. Drotára na 2 stretn. od 19.45 h; f) nedeľa 30.11.: náhradu ako AR za I. Olajosa na 2 stretn. od 8.00 h sa nepodarilo zabezpečiť).

13. Najbližšie zasadnutie OZMF: Uskutoční sa v utorok 9.12. v čase 15.00 - 15.30 h v zasadačke Oblastného útvaru SZTK v Michalovciach, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2.

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.