Streda, 27. január, 2021Meniny má Bohuš

ObFZ Michalovce - Úradná správa č. 33 - 2003/04

Sportnet|Publikované 18. dec 2003 o 23:00

Najbližšie úradné správy ObFZ: ÚS č. 34 bude zverejnená v sobotu 27.12.2003 a ÚS č. 35 v piatok 2.1.2004 - obe v Zemplínskom denníku Korzár.

Nahlásenie termínu VČS FO - FK: Do 17.12. ho v doručenej návratke písomne na ObFZ oznámili už aj tieto FO - FK: Voľa (23.11.), Zbudza (22.11.), Lastomír (30.12.), Bežovce (28.12.), Senné (13.12.), Koromľa (20.12.), Horňa (29.11.), Tušice TNV (20.12.), Vyš,. Remety (28.12.). Futb. kluby, ktoré túto návratku doposiaľ na ObFZ nedoručili, ju majú doručiť obratom.

Nahlásenie delegáta na 8. konferenciu ObFZ: Svojho delegáta a prípadného náhradníka na túto konferenciu po už uskutočnených VČS FO - FK do 17.12. v obdržanej návratke písomne na ObFZ nahlásili už aj tieto FO - FK: Voľa, Zbudza, Senné, Pus. Čemerné, Jastrabie pri MI, Horňa.

Doručené doklady o úhrade poplatkov a pokút za nenahlásenie alebo zlé nahlásenie výsledkov: - za nenahlásenie výsledkov: Vyš. Remety dor. a dosp. (2x50 Sk za stretn. z 2.11. - uhr. 16.12.). Na základe doručenia požadovaných a nedoručenia ďalších dokladov o úhrade poplatkov a pokút, dal sekretariát dňa 17.12. návrh pre DK ohľadom zrušenia alebo zastavenia činnosti NEPO tak, ako je to uvedené v Správach DK.

SPRÁVY VV

Doručené doklady o úhrade poplatkov a pokút: - za inzultáciu R: Pus. Čemerné dosp. (500 Sk za stretn. z 19.10. - uhr. 15.12.).

SPRÁVY ŠTK

Tabuľky jednotlivých súťaží ObFZ 2003/04 po jesennej časti: Boli zverejnené v Zemplínskom denníku Korzár v sobotu 13.12.2003.

Prihlášky na 19. ročník Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale: Turnaj sa uskutoční v stredu 31.12.2003 od 7.30 h v športovej hale ŠK Zekon PSJ Chemkostav, Špitálska ul. č. 7, Michalovce. Štartovať v ňom môžu len družstvá zložené z hráčov nar. 1.1.1990 a mladších. Z oslovených 20 FK prihlášku na turnaj do stanoveného termínu na ObFZ doručilo a záujem o štart v ňom prejavilo týchto 12 FK: Veľ. Kapušany, Topoľany, Sliepkovce, Vinné, Strážske, Tušice TNV, Budkovce, Zalužice, Nacina Ves, Jastrabie pri MI, MFK Sobrance, ŠK Zemplín Michalovce. Všetky tieto družstvá boli na turnaj aj pozvané. Nezáujem o štart v turnaji do stanoveného termínu na ObFZ oznámil len OFK Hatalov, pričom do 17.12. to oznámil aj Rakovec n/O. Prihlášku s oznámením, že sa družstvo na turnaj neprihlasuje, na ObFZ nedoručili tieto FK: Malčice, Veľ. Revištia, MFK Sobrance A, Palín, Lastomír, Čičarovce.

SPRÁVY DK

Ukončenie nepodmienečných disciplinárnych trestov hráčov: DK zaslala na adresy príslušných FK ďalšie RP týchto hráčov: - dňa 18.12.: Miroslav Pavlík (Slavkovce).

Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti: DK ho dňa 17.12. zrušila a tak uvoľnila činnosť týmto družstvám FK: - zo sekretariátu: - bez ďalšieho postihu: od 24.11.: Vyš. Remety dor. a dosp.

SPRÁVY KR

Hodnotenie rozhodcov za jeseň 2003: Do 17.12. ho na ObFZ doručili už aj tieto FK: Bežovce, Lastomír, Rakovec n/O. Futb. kluby, ktoré toto hodnotenie doposiaľ na ObFZ nedoručili, ho majú doručiť obratom.

SPRÁVY TMK

Hodnotenie najlepšej jedenástky I. triedy dospelých za jeseň 2003: Ani do 17.12. ho na ObFZ nedoručili ešte tieto FK: Malčice, Petrovce n/L, Porostov, Tušice TNV, Vysoká n/U, Zalužice. Doručiť ho majú bezpodmienečne obratom.

Hodnotenie najlepších hráčov jesene 2003: Do 17.12. ho na ObFZ doručili už aj tieto FK: Voľa (doplniť do 5), Bežovce, Lastomír, Rakovec n/O. Futb. kluby, ktoré toto hodnotenie doposiaľ na ObFZ nedoručili, ho majú doručiť obratom.

SPRÁVY MRK

Podklady k registrácii: V dňoch 11.12. - 17.12. ich na MRK ObFZ doručili tieto FK: a) chýbajúce podklady k vybaveniu nových RP: Slavkovce (1; u M. Drapáka na prihláške k registrácii doplnili dátum a podpisy rodičov); b) k vybaveniu nových ŽP: Vinné (1). MRK z týchto kompletné podklady ohľadom RP overila a doručila ich MaK VsFZ do Košíc buď sama alebo prostredníctvom príslušných FK a kompletné podklady ohľadom ŽP vybavila sama. Už vybavené RP (ŽP) boli z ObFZ v uvedenom termíne doručené týmto FK: - vymenené RP: Slavkovce (1). Ďalšie vybavené RP (ŽP) budú z ObFZ doručené týmto FK (vyzdvihnúť si ich môžu aj samé FK): a) vymenené RP: Pozdišovce (1); b) nové RP: Sobrance (1); c) nové ŽP: Rakovec n/O (3), Sobrance (7), Budkovce (4), Vinné (1). Pre nekompletnosť doručených podkladov nemôžu byť vybavené tieto podklady: - k vybaveniu nových RP: Koromľa (4; zlý šek), Trhovište (2; z nich M. Bodnár - cudzí RL). Žiadne ďalšie kompletné podklady k vybaveniu duplikátov RP (ŽP), výmeny RP, nových RP (ŽP) a ani vybavené duplikáty RP (ŽP), nové RP (ŽP) alebo RP po výmene, sa na MRK nenachádzajú!

ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom a spravodajcom FK za spoluprácu v uplynulom kalendárnom roku 2003 a želá všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, osobných a športových úspechov v Novom roku 2004 a aj naďalej sa teší na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.