Tatar sa po niekoľkých dňoch vyjadril k výmene: Nikto to nečakal