Federácia IMMAF a organizácia BRAVE CF podpísali kľúčovú partnerskú dohodu