Štvrtok, 28. január, 2021Meniny má Alfonz

LIST CITATELA

Sportnet|Publikované 5. nov 2002 o 23:00

Je najvyšší cas, aby SOFZ pristúpil k zodpovednej analýze a k zhodnoteniu svojej riadiacej cinnosti Po precítaní clánku Rozhodca Marcel Švarc

Je najvyšší cas, aby SOFZ pristúpil k zodpovednej analýze a k zhodnoteniu svojej riadiacej cinnosti

Po precítaní clánku Rozhodca Marcel Švarc reaguje na kritiku v Spišskom denníku a následný clánok V Jamníku bol výkon hlavného rozhodcu Švarca velmi slabucký, by som chcel ako nestranný citatel zareagovat.

Patrím k staršej generácii a už som vo svojom živote precítal nespocetné množstvá hodnotení futbalových zápasov, ale hodnotenie pána Klapáca (21.10.2002) nepokladám za kritiku vznesenú voci vám pán Švarc, ale proti vášmu rozhodcovskému výkonu v stretnutí Jamník Odorín. To je, myslím si, rozdiel. Ten, kto sa dá na dráhu futbalového rozhodcu, musí s tým pocítat, že novinári ho nebudú vždy len chválit, lebo aj rozhodcovi sa nie každý zápas vydarí i pri jeho najlepšej vôli. Aj ked som na spomínanom zápase nebol, preto si nedovolím osobne hodnotit váš výkon. Pritom však vaše hodnotenie pánom Klapácom neprekrocilo medze, ako zvyknú písat novinári o rozhodcoch, ktorým sa zápas nevydaril.

Dá sa súhlasit s vami, ked uvádzate že rozhodcov hodnotit prináleží len delegovanému delegátovi stretnutia, áno, ale len pokial ide o riadiaci orgán futbalového zväzu. Nemôžem ale súhlasit, že už nikto iný by sa nemal k výkonu rozhodcov vyjadrovat, ich hodnotit a mat pripomienky k ich rozhodovaniu. Na co sú potom novinári, rozhlasoví reportéri a televízni komentátori? Tí si predsa berú pod drobnohlad aj kvalitu rozhodovania jednotlivých športových zápolení, ci sa to niekomu páci, alebo nie. Ved keby tomu tak nebolo, ako by sa dozvedela široká športová verejnost o priebehu jednotlivých stretnutí? Zo zápis delegátov zväzu iste nie.

S vašou reakciou v Spišskom denníku, kde pán rozhodca poukazujete, citujem na nekvalifikovanost a neobjektivitu, ktorá už dlhší cas panuje v kruhu novinárov opisujúcich priebeh stretnutí riadených SOFZ vo vašom denníku sa už vôbec nedá súhlasit. Naopak, ako nestranný divák som videl nie jeden futbalový zápas riadený rozhodcami SOFZ a o tej nekvalifikovanosti a neobjektivite by sa dalo niekedy skôr hovorit zo strany rozhodcov, ako novinárov a dopisovatelov. Podotýkam, že niekedy, lebo aj v tejto sútaže je väcšina objektívnych rozhodcov.

Co sa týka pána Klapáca, ako viem nie je novinár, ale dopisovatel. Poznám ho ako dobrého futbalistu, ako ambiciózneho trénera i ako dopisovatela športových rubrík, a tu chcem zdôraznit, že ako objektívneho. Videl som viac futbalových zápasov, z ktorých Ján Klapác podával správy do tlace a môžem prehlásit, že boli objektívne. Jánovi Klapácovi dalej vycítate, že ako novinár by mal dodržiavat novinársku etiku a mal by písat trochu modernejšie, progresívnejšie a diplomatickejším štýlom.

Osobne si neviem predstavit, ako sa dá písat v súcasnosti o priebehu futbalových stretnutí modernejšie a progresívnejšie? Písat diplomatickejším štýlom to by som nakoniec vedel pochopit, ale to by znamenalo, že novinári pri hodnotení by neublížili ani jednému z aktérov zápasu, pochopitelne aj rozhodcom a o takéto hodnotenia, verte mi, športová verejnost nestojí.

Možno raz pochopíte, preco som tento clánok napísal, uvádza autor clánku na adresu pána Klapáca. Neviem ci to pán Klapác pochopil, alebo raz pochopí, ale ja som to po precítaní jeho listu nepochopil a neviem, co chcel vlastne autorom týmto listom povedat. Športovú verejnost pádnymi argumentmi nepresvedcil o opaku jeho hodnotenia ako rozhodcu v zápase Jamník Odorín.

Pán Švarc, nie každý kvalifikovaný rozhodca zo Slovenska má možnost pôsobit (i ked zatial len 6 mesiacov) v nemeckom futbale. A práve táto skutocnost je pre obycajného futbalového fandu na Spiši nepochopitelná a na zamyslenie, že preco práve taký renomovaný rozhodca Bavorského futbalového zväzu, ako ste Vy, sa ponížil rozhodovat futbalové stretnutie na tak nízkej úrovni (to sú vaše slová), ako je I. trieda SOFZ? A k tomu, ako uvádza redaktor Petruška v inom clánku, v tom istom císle Spišského denníka, vaše obsadzovanie ako hlavného rozhodcu nebolo podla zaúživaných noriem, ale skôr diplomatické.

Nepoznám vás pán rozhodca Švarc, ale ako som vycítil z tlace, ste mladý rozhodca a preto prajem vám vo vašej dalšej kariére rozhodcu vela úspechov a mnoho vydarených zápasov a co najmenej takých problematických, ako bol ten medzi Jamníkom a Odorínom 22. septembra 2002. Prejem vám, aby s vašimi boli spokojní diváci nielen v Nemecku, ale aj na Slovensku.

Ak sa neurazíte, ako starší by som vám chcel ako mladšiemu poradit neurážajte starších ludí, ktorí pre šport na Spiši už nieco urobili a snažia sa preto ešte stále nieco robit, aj ked len v dopisovatelskej cinnosti.

Ako dlhorocného futbalového a telovýchovného funkcionára, ktorý ešte stále sa zaujíma a sleduje dianie najmä okolo futbalu a konkrétne aj o futbalové sútaže riadené SOFZ, ma v poslednom období znepokojuje postavenie futbalu na Spiši, ako i kauzy spadajúce do sféry SOFZ, o ktorých sa mnoho píše v regionálnej tlaci. Vezmime si len tie známe, o ktorých sa písalo v Spišskom denníku, ako Margecany Olcnava, Mlynky Spišské Tomášovce, Jaklovce V. Folkmar, Margecany Hnilcík. Snád najviac publicity bolo venované zápasu Margecany Olcnava. Aj z toho dôvodu vdaka Spišskému denníku si mohol nestranný citatel urobit pre seba svoj objektívny záver. Nechcem sa už zmienovat o detailoch z tohto stretnutia, tie už boli zoširoka opísané. Chcem poukázat na to, že v odvolení FK Margecany, ako aj clánkov pána Tremku a Sokolského z Margecian, títo argumentmi dokázali svoje tvrdenia, oproti všeobecným a otrepaným konštatovaniam predsedu DK a predsedu SOFZ, ktorí nepresvedcili širokú športovú verejnost o ich pravde. Uznávaný superligový rozhodca Kacenga by sa mal na takéto prípady pozerat nie okom rozhodcu, ale okom predsedu zväzu, co by mu iste prispelo k jeho autorite.

Aj ked v nižších sútažiach vo všeobecnosti sa stáva všelico, no v rocníku 2002/2003 v jesennej casti majstrovstva SOFZ niet hádam nedele, aby sa nestala nejaká neprístojnost. Velmi som bol zhrozený prípadom brankára Hnilcíka, to už na ihriská nepatrí, tak ako nepatrí i ochrana postranného rozhodcu bodyguardom.

Myslím si, že už je najvyšší cas, aby SOFZ pristúpil k zodpovednej analýze a k zhodnoteniu svojej riadiacej cinnosti a vyvodil závery z doterajších káuz bez predpojatosti a prijal úcinné opatrenia, aby sa neprístojností a prešlapy rozhodcov až v takom velkom rozsahu neopakovali. Isto to viac prispeje úrovni a kultúrnosti futbalu, ako neplodné diskusie funkcionárov zväzu, ktorí s novinármi a dopisovatelmi Spišského denníka obhajujú neobhajitelné.

Záverom na zamyslenie, najmä pre futbalové kluby v okrese Gelnica a Spišská Nová Ves, ale i pre clenov SOFZ. Je únosné a ci to pozitívne vplýva na riadiacu cinnost, že v piatich komisiách SOFZ majú spolu 21 clenov len štyria nie sú rozhodcovia alebo delegátmi zväzu. Neviem, ako je to v iných oblastných zväzoch, ale je to iste nezdravý jav.

Som toho názoru, že dominantné postavenie rozhodcov v SOFZ neprospieva dobrému menu tohto zväzu, naopak vyvoláva rôzne diskusie okolo tohto status quo, co pochopitelne nemôže pozitívne vplývat na jeho prácu i postavenie.

MVDr. Milan Krokavec, Spišská Nová Ves.

Autor: Sportnet

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.