Príchod výbušného muža všetko zmenil. Skrotil pyšných, Slováci zaskočili svet