Faktor Messi, titul, ale aj neistota. Škriniarov prestup má svoje pre i proti