Dostal ocenenie za celoživotný prínos pre rozvoj cyklistiky. Zomrel Juraj Kollár