Zo Slovana odišli ako deti. Ako sa darí veľkým talentom v zahraničí?