12.09.2019, Mária Bartošová

Výzva k predkladaniu návrhu na predsedu Marketingovej komisie ZsFZ

12.09.2019, Mária Bartošová

 

Výzva k predkladaniu návrhu na predsedu Marketingovej komisie ZsFZ V zmysle čl. 47 písm. f)  Stanov ZsFZ sa uskutoční voľba predsedu Marketingovej komiesie ZsFZ. Návrh na predsedu Marketingovej komisie ZsFZ môže podľa čl. 28 bod 1, písm. a) predložiť člen Západoslovenského futbalového zväzu.

  • Termín podávania návrhu je do 22.09.2019 do 23.59 hod. poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu (Rázusova 23, 949 01 Nitra) alebo e- mailom na adresu zsfz@nextra.sk. Súčasťou podaného návrhu musí byť príloha v zmysle čl. 32 bod 1 Stanov ZsFZ.

 v Nitre 12.09.2019              

     Mgr. Ladislav Gádoši                                                                                                                                                          

        Predseda ZsFZ  

Prečítané: 77x