Utorok, 11. mája, 2021Meniny má Blažena
Konferencie ZsFZ

Uznesenie z opakovanej konferencie ZsFZ

Marian Pecho|10. dec 2015 o 01:00

Uznesenie z opakovanej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu konanej dňa 10. decembra 2015 v Nitre

Uznesenie z opakovanej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu konanej dňa 10. decembra  2015 v Nitre

 

A. Konferencia ZsFZ schvaľuje:

- pracovné predsedníctvo konferencie ZsFZ v zložení: Ladislav Gádoši + ostatní členovia výkonného výboru,  Jozef Kliment, Ivan Bartoš, Ivan Hádek

- mandátovú komisiu v zložení: Judr. Ondrej Kozolka- predseda , Pavol Pristaš, František Haršány

- návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Kvaššay- predseda, Zsolt Kukan, Slavomír Matejčík

- overovateľov zápisnice: Anton Laco, Igor Valent, Ján Pisár

- skrutátorov konferencie: Eduard Šima- hlavný skrutátor, Ondrej Kozolka ml., Jakub Hybský  

- predložený návrh programu riadnej konferencie

- správu o činnosti ZsFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie predloženú predsedom ZsFZ Mgr. Ladislavom Gádošim

                                                                                               

B. Konferencia ZsFZ berie na vedomie: 

- prehlásenie, že opakovaná konferencia ZsFZ sa koná v zmysle stanov ZsFZ

- správu mandátovej komisie ZsFZ

- odovzdanie ocenení zaslúžilým funkcionárom a  činovníkom futbalového hnutia v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu“

      Strieborný odznak SFZ :      Anton Medovič, Rudolf Hanák, Miroslav Maca         

Bronzový odznak   SFZ :      Michal Boršányi, Arpád Benovič, Jozef Rosa, Jozef Inovecký, Marek Mokoš

Plaketa ZsFZ                  :      Miloš Urda, Ľudovít Solčiansky, Štefan Labay, Peter Ančic

 

- správu o hospodárení ZsFZ za rok 2015, informáciu o rozpočte ZsFZ na rok 2016

- správu revíznej komisie ZsFZ

- pripomienky k RaPP a SP a zaväzuje štatutárneho zástupcu ZsFZ k ich predneseniu na úrovni SFZ

- vzdanie sa funkcie predsedu ZsFZ Mgr. Ladislavom Gádošim

- diskusný príspevok Jána Kováčika – prezident SFZ

- diskusný príspevok Branislava Bodoríka  – zástupca futbalového klubu ObFZ PB

 

V Nitre dňa 10.12.2015

                                                                                                    Miroslav Kvaššay

                                                                                               predseda návrhovej komisie

Súvisiace články