Utorok, 18. mája, 2021Meniny má Viola
Konferencie ZsFZ

Uznesenia z Riadnej konferencie ZsFZ

Iveta Šodelová|18. sep 2017 o 00:00

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

V NITRE 14.09.2017

UZNESENIA Z RIADNEJ KONFERENCIE ZsFZ , 14.09.2017 NITRA

 • konferencia ZsFZ menuje týchto skrutátorov: hlavný skrutátor- Tibor Révay, skrutátori- Milan Vrábel, Ladislav Turba,Peter Pucher
 • konferencia ZsFZ menuje týchto overovateľov zápisnice: Anton Laco, Anton Tulík, Ján Pisár
 • konferencia ZsFZ schvaľuje za predsedu Návrhovej komisie- Ľudovít Szerencsés , členov- Miroslav Guček, Jozef Šaliga
 • konferencia ZsFZ schvaľuje za predsedu Mandátovej komisie- Jaroslav Hromník, členov- Emanuel Cuninka , Martin Hamada
 • konferencia ZsFZ berie na vedomie správu Mandátovej komisie
 • konferencia ZsFZ schvaľuje predložený program konferencie
 • konferencia ZsFZ schvaľuje správu predsedu ZsFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
 • konferencia ZsFZ berie na vedomie správu o činnosti práce Revíznej komisie ZsFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
 • konferencia ZsFZ neschvaľuje návrh na reorganizáciu súťaže II.ligy Západ U19/17
 • konferencia ZsFZ volí za predsedu Volebnej komisie ZsFZ Radomíra Sečányho, členov Volebnej komisie ZsFZ Emila Podhradského, Adriána Forrá, Michala Boršányiho
 • konferencia ZsFZ berie na vedomie diskusné príspevky :

              Tibor Révay- reorganizácia súťaží ZsFZ

             Pavol Pekár – problematika odhlasovania klubov zo súťaží, RaPP

             Ivan Gróf- oceňovanie funkcionárov v ObFZ