Sobota, 15. mája, 2021Meniny má Žofia, Sofia
Konferencie ZsFZ

Uznesenia z Mimoriadnej konferencie ZsFZ

Iveta Šodelová|13. mar 2018 o 00:00

Uznesenia z Mimoriadnej konferencie ZsFZ

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

UZNESENIA Z MIMORIADNEJ KONFERENCIE ZsFZ , 08.03.2018 Zlaté Moravce

1/ konferencia ZsFZ menuje týchto skrutátorov: hlavný skrutátor- Tibor Révay, skrutátori- Marián Božik, Marek Rajtár

2/ konferencia ZsFZ menuje týchto overovateľov zápisnice: Štefan Hodoško, Ľuboš Marci, Ivan Minarčíny

3/ konferencia ZsFZ schvaľuje za predsedu Návrhovej komisie František Vyskočil , členov-

Štefan Mjartan, Michal Krajčovič

4/ konferencia ZsFZ schvaľuje za predsedu Mandátovej komisie-  Lukáš Juráň, členov-

Ján Bílek, Ferdinand Gach

5/ konferencia ZsFZ berie na vedomie správu Mandátovej komisie:

prítomných 50 delegátov s právom hlasovať čo znamená 80,6 % účasť, konferencia ZsFZ je uznášania schopná

6/ konferencia ZsFZ schvaľuje predložený  program mimoriadnej konferencie

7/ konferencia ZsFZ berie na vedomie vystúpenie predsedu ZsFZ Ladislava Gádošiho

8/ konferencia ZsFZ volí za člena VV ZsFZ za ObFZ TN Ivana Grófa

9/ konferencia berie na vedomie diskusný príspevok Štefana Kormana

Súvisiace články