14.09.2017, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté VV ZsFZ 09/2017

14.09.2017, Iveta Šodelová

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

                          UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 09/2017 (12.09.2017)DF Nitra

 

U65/09/2017

VV ZsFZ schválil predložený program rokovania.

T: splnené

Hlasovanie: za-Šípoš, Panák, Kováč, Masár, Rosa, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman

U66/09/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ. 

U67/09/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o projekte výstavby umelých hracích plôch s pripomienkami.

U68/09/2017

VV ZsFZ schvaľuje termín konania Volebnej konferencie ZsFZ dňa 12.01.2018/piatok/.

T: úloha trvá

Hlasovanie: za-  Šípoš, Panák, Kováč, Masár, Rosa, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman,   Soboňa

U69/09/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie k reorganizácii súťaže II. ligy Západ U19/17.

U70/09/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ŠTK o reorganizácii súťaží ZsFZ /U76/08/2017/a poveruje predsedu ŠTK, aby vypracovaný návrh predložil na Riadnej konferencii ZsFZ dňa 14.9.2017 v Nitre.

U71/09/2017

VV berie na vedomie informácie od predsedu ZsFZ o príprave Riadnej konferencie ZsFZ, ktorá sa uskutoční dňa 14.9.2017 v Nitre.   

U72/09/2017

VV ZsFZ schválil najbližšie zasadnutie VV ZsFZ dňa 10.10.2018  DF v Nitre.

T: úloha trvá

Hlasovanie: za-   Šípoš, Panák, Kováč, Masár, Rosa, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman,   Soboňa

 

 

Zapísal: Ivan Hádek  vedúci sekretár ZsFZ

 

image
image
Prečítané: 515x