15.11.2017, Iveta Šodelová

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZSFZ 11/2017

15.11.2017, Iveta Šodelová

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

 

U80/11/2017

VV ZsFZ schválil predložený program rokovania.

T: splnené

Hlasovanie: za-Šípoš, Panák, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman

U81/11/2017

VV berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U82/11/2017

VV ZsFZ odporúča Volebnej Komisii ZsFZ vyhlásiť voľby do volených orgánov ZsFZ. Volebná konferencia ZsFZ sa uskutoční dňa 12.01.2018.

T: úloha trvá

Hlasovanie: za- Šípoš, Panák, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman, Rosa

U83/11/2017

VV ZsFZ schválil návrh členov do Mandátovej, Návrhovej komisie a overovateľa zápisnice na konferenciu SFZ 02.02.2018. Mandátová komisia- Arpád Benovič, Návrhová komisia- Štefan Korman, overovateľ zápisnice- Ján Panák.

T: splnené

Hlasovanie: za- Šípoš, Panák, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman, Rosa

U84/11/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o prijatých žiadostiach- project HatTrick. Do 31.10.2017 boli zaevidované následovné žiadosti: FKM Nové Zámky, FK Slovan Levice, Mesto Štúrovo, KFC Komárno.

U85/11/2017

VV ZsFZ schválil nákup športovo – materiálnych potrieb pre ObFZ.

T: splnené

Hlasovanie: za- Šípoš, Panák, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Nagy, Kiss, Korman, Rosa

Zdržal- Benovič

U86/11/2017

VV ZsFZ schválil návrhy na ocenenia bronzovým odznakom SFZ následovným futbalovým funkcionárom. Milan Dunajčík, Dušan Kochan /ObFZ TN/, Štefan Gálik, Dušan Koníček /ObFZ SE/.

T: splnené

Hlasovanie: za- Šípoš, Panák, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman, Rosa

U87/11/2017

VV ZsFZ schválil najbližšie zasadnutie VV ZsFZ dňa 14.12.2017 /štvrtok/ DF v Nitre.

T: úloha trvá

Hlasovanie: za- Šípoš, Panák, Masár, Urban, Šuník, Hracho, Benovič, Nagy, Kiss, Korman, Rosa

 

 

 

Zapísal: Ivan Hádek vedúci sekretár ZsFZ

 

image
Prečítané: 367x