13.07.2016, Marian Pecho

Úradná správa OdvK ZsFZ č.1

13.07.2016, Marian Pecho
Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ č.1 zo dňa 12.7.2016

Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ č.1 zo dňa 12.7.2016 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

R1 Odvolacia komisia na svojom zassadnutí 12.07.2016 prerokovala PODNET na preskúmanie súladu rozhodnutia a postupu VV ZsFZ pod číslom U90/06/2016 zo dňa 28.06.2016 voči TJ Lokomotíva Bánov.

Odvolacia komisia po zvážení a preskúmaní písomností a potvrdení POTVRDZUJE rozhodnutie ŠTK a VV. 

Odôvodnenie: Porušenie a nesplnenie SP čl. 24 a 39.

 

R2 Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 12.07.2016 prerokovala PODNET na preskúmanie súladu rozhodnutia a postupu VV ZsFZ pod č. 088/06/2016 zo dňa 28.06.2016 voči TJ Iskra Borčice.

Odvolacia komisia po zvážení a preskúmaní písomností a potvrdení MENÍ rozhodnutie VV ZsFZ a vyhovuje navrhovateľovi TJ Iskra Borčice a konštatuje, že splnili všetky podmienky, ktoré obsahuje SP a predpis o zaraďovaní mužstiev do súťaže ZsFZ. 

 

Stanislav Kysel, predseda Odvolacej komisie

image
Prečítané: 671x