22.03.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa OdvK č. 06/2016/2017

22.03.2017, Iveta Šodelová

 

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

 

 

 

Úradná správa 06/2016/2017 zo dňa 22.03.2017

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 22.03.2017 prerokovala odvolanie FC Slovan Galanta voči rozhodnutiu DK-U880 zo dňa 08.03.2017.

Odvolacia komisia POTVRDZUJE rozhodnutie DK na návrh ŠTK na základe RS ZsFZ B/1h.

 

 

Stanislav Kysel

predseda Od.komisie

 

Prečítané: 143x