11.10.2018, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK ZsFZ zo dňa 11.10.2018

11.10.2018, Iveta Šodelová
Úradná správa OdK ZsFZ zo dňa 11.10.2018

Úradná správa OdK ZsFZ zo dňa 11.10.2018

  

Odvolacia komisia ZsFZ ruší rozhodnutie DK U 265 uverejnené v US DK č.10 zo dňa 19.09.2018.


Miroslav Jaška

predseda OdK ZsFZ

Prečítané: 561x