05.10.2016, Ivan Hádek

Úradná správa OdK 03/2016/2017

05.10.2016, Ivan Hádek
Úradná správa OdK 03/2016/2017 zo dňa 04.10.2016

 

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOV7 ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

V NITRE 04.10.2016

 

                      Úradná správa OdK 03/2016/2017 zo dňa 04.10.2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 04.10.2016 prerokovala odvolanie ŠK Šurany voči rozhodnutiu DK ZsFZ  – U173 zo dňa 08.09.2016. Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie DK ohľadne výšky trestu pre hráča Martina Blaha. Trest bol udelený na spodnej hranici D.P. (49/1d,2d,37/3,36/2b,c,34/8).

 

                                                                                                         Stanislav Kysel

                                                                                                      Predseda OdK ZsFZ              

image
Prečítané: 270x