22.08.2019, Marián Červenka

Rozlúčili sa s Rudolfom Hanákom

22.08.2019, Marián Červenka
Zasadnutie TMK komisie
image
Autor: Mária Bartošová
Zdroj: ZsFZ

V pondelok sa stretli na pôde ZsFZ členovia trénersko-metodickej komisie, zástupcovia Západoslovenského futbalového zväzu a SFZ. Na tomto stretnutí sa zainteresovaní rozlúčili dnes už s niekdajším predsedom TMK Rudolfom Hanákom, ktorý predložil svoju abdikáciu. Dlhoročného trénera a funkcionára sme pri jeho derniére na zväze vyspovedali.

Pán Hanák, začnime vaším odchodom. Prečo ste sa rozhodli odstúpiť z funkcie?

Svoj futbalový život som začal ako deväťročný, keď som bol zaradený do prípravky vtedajšieho AC Nitra pod vedením nestora nitrianskeho mládežníckeho futbalového klubu pána  Ladislava Baláža. Tu som  prešiel všetkými vekovými kategóriami  až po mužov. Vzhľadom na dlhodobé zdravotné problémy som predčasne ukončil aktívnu činnosť a zapojil sa do hnutia ako futbalový tréner. V roku 1985 som bol schválený za  člena revíznej komisie OV ČSTV (vtedajší strešný orgán okresného športu v Nitre za futbal). Od tej doby sa začal datovať môj športový život funkcionára futbalu. Zhrnutím to znamená,  že ako tréner som pôsobil od roku 1980 (39 rokov) a ako futbalový funkcionár od roku 1985 (34 rokov).

Okrem vyše tridsaťročného pôsobenia vo funkcionárskom kolotoči ste mali aj iné dôvody?

Spolupráca s vedením zväzu –  s predsedom pánom Gádošim, vedúcimi sekretármi pánom Havlíčkom i pánom Hádekom a ich administratívou, bola na veľmi dobrej úrovni, pretože jej základ bol odrazom vzájomnej úcty, spolupatričnosti a pochopenia pri  riešení  problémov a úloh kladených na nás. V istých bodoch ma mrzí spolupráca s VV ZsFZ, kde nie vždy a u všetkých jej členov bolo pochopenie pre realizáciu stanovených úloh a pôsobnost TMK vyplývajúcich z jednotlivých smerníc, noriem... Z tohto vyplynulo i moje rozhodnutie ukončiť svoju činnosť ako funkcionár  zväzu.

Ako dlho ste pracovali pre ZsFZ?

V TMK ZsFZ som pôsobil od roku 1992 ako jej člen, neskôr tajomník a od roku 2010 ako predseda TMK.  Za celé toto obdobie som prešiel rôznymi funkciami na jednotlivých stupňoch nášho hnutia od oblastných (predtým okresných) cez regionálne funkcie až po člena komisie mládeže SFZ. 

image
Poďakovať Rudolfovi Hanákovi (uprostred) prišiel za vykonanú prácu aj Ján Greguš z technického úseku SFZ (vľavo)
Autor: Mária Bartošová
Zdroj: ZsFZ

Máte nejaké zážitky z práce na zväze, na ktoré budete spomínať?

Zážitkov spojených na zväze za toto obdobie, ktoré som tu prežil, je veľmi veľa, či už príjemných, alebo menej príjemných. Bolo by ich dosť aj na malú knižnú publikáciu, no tú ešte zatiaľ  neplánujem vydať. 

Čomu sa budete venovať v budúcnosti?

Z hnutia ako takého neodchádzam úplne, pretože  som bol zvolený za generálneho sekretára Únie futbalových trénerov Slovenska, kde sa v rámci pôsobnosti pridruženého člena SFZ podieľame (myslím celé Prezídium ÚFTS na čele s Ladislavom Borbélym) v súčinnosti s vzdelávacím úsekom SFZ na zvyšovaní vedomostného portfólia našich členov a trénerov na Slovensku. 


Kto je Rudolf Hanák

Hráčska činnosť: Rudolf Hanák je odchovanec nitrianskeho AC od r. 1961. Prešiel všetkými vekovými kategóriami od prípravky až po seniorov. V žiackom a dorasteneckom veku bol reprezentantom slovenských výberov i ČSSR. Počas základnej vojenskej služby hral za ČH Cheb a VTJ Plzeň-Dobřany.

Trénerská činnosť:  Od r. 1980 začal trénerskú činnosť s prípravkami v AC Nitra, potom trénoval Duklu Nitra, neskôr bol hlavným trénerom mládeže Strojára Nitra. V období rokov 1991 – 1995 sa stal trénerom výberov regiónu ZsFZ kategórie od 11 do 19 rokov. V rokoch 1995 – 1997 pôsobil ako tréner mládeže vo FKM Nové Zámky. V rokoch 1997 – 2008 bol v ZŠ Fatranská vedúcim športového strediska (ŠKF Nitra), kde pod jeho vedením pôsobilo v rôznych žiackych kategóriách 10 mužstiev v súťažiach od II. ligy po najvyššiu súťaž žiakov ObFZ. Posledná jeho trénerská stanica bola v Tešedíkove (2008 – 2009). 

Funkcionárska činnosť: Funkcionársku dráhu začal ako predseda, neskôr (po r. 1989) bol prezidentom VTJ Dukla Nitra a neskôr predsedom  komisie mládeže v  Strojári Nitra. Na základe výsledkov jeho činnosti bol od roku 1991 schválený za  tajomníka  KM ZsFZ, neskôr i člena KM SFZ. Zároveň zastával i rôzne funkcie v TMK ZsFZ (tajomník TMK, riaditeľ výberov ZsFZ). Od roku 2002 sa stal  predsedom TMK ObFZ Nitra a garantom vzdelávania UEFA „C“ licencie GRASSROOTS a zároveň sa podieľal na vzdelávaní UEFA „B“ licencie. Od marca 2010 bol schválený za  predsedu TMK ZsFZ. Je držiteľom trénerskej kvalifikácie UEFA „A“ a manažérskej licencie Katalánskeho futbalového zväzu pre organizáciu mládežníckych turnajov  a tej istej licencie Nord Departmentu Valencience Francúzska. V súčasnosti zastáva i funkciu generálneho sekretára v Únii futbalových trénerov Slovenska.

Prečítané: 445x