Utorok, 18. mája, 2021Meniny má Viola
Konferencie ZsFZ

Návrh programu Mimoriadnej konferencie ZsFZ, 08.03.2018

Iveta Šodelová|27. feb 2018 o 00:00

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

Návrh programu Mimoriadnej konferencie ZsFZ, 08.03.2018

  1. Otvorenie,  privítanie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ZsFZ
  2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu konferencie
  4. Príhovor predsedu ZsFZ 
  5. Voľba člena VV ZsFZ za ObFZ TN
  6. Diskusia
  7. Informácia o prijatých uzneseniach
  8. Záver