Koniec jarného amatérskeho futbalu!

Marián Červenka|26. mar 2020 o 13:20

Všetky súťaže ZsFZ sú zrušené

(Zdroj: ZsFZ, Autor: Mária Batošová)

Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ, šport číslo jeden v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom v záujme zdravia a života. Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží Západoslovenského futbalového zväzu. Na základe vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii so SFZ a predsedami našich oblastných futbalových zväzov Výkonný výbor ZsFZ formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:

1. Rušia sa všetky súťaže ZsFZ (dospelí, dorast, žiaci, prípravky) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží 2019/2020 sa anulujú.

3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúcu sezónu 2020/2021 žiadny futbalový klub nepostúpi ani nezostúpi.

VYHLÁSENIE

O ANULOVANÍ REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 2019/2020 NA SLOVENSKU

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine spôsobenej koronavírusom vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie:

a) Rušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti 2019/2020.

b) Anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží 2019/2020.

c) Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží žiadny futbalový klub nepostupuje ani nezostupuje.

d) Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad (a,b,c).

e) Západoslovenský futbalový zväz týmto vyzýva ObFZ, aby konali rovnako.

Zdôvodnenie

Podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie, ako sa predpokladalo. Deň D – keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná nielen európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. UEFA a všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou ZDRAVIE PRED FUTBALOM. Keď sa UEFA rozhodla k takému závažnému kroku, chceme aj my, predstavitelia amatérskeho futbalu, deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Myslíme si, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží. Sme rozhodnutí zmierniť dosah koronavírusu, určite aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

Navyše:

1. Súťaže RFZ a ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.

2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl. 7/6 nám umožňuje, citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením.“

3. SP čl. 9/1 citujeme: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jeseň – jar.“  Toto nebude možné dodržať, preto musí prísť k anulovaniu doterajších výsledkov.

4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dosah na ekonomiku, služby  atd. Školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal, nebude to skôr ako v máji a júni.

5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto sa neuskutoční žiaden postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v ročníku 2019/2020.

Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v snahe futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.

K podobnému kroku vyzývame aj SFZ, aby uvažoval o zrušení všetkých ním riadených súťaží jarnej časti ročníka 2019/2020 a prijal podobné opatrenia.

  Juraj Jánošík,      Ladislav Gádoši,      Jozef Paršo,     Richard Havrilla,

predseda BFZ     predseda ZsFZ     predseda SsFZ     predseda VsFZ

Nachádzate sa tu: