Meno a priezvisko Funkcia E-mail

Anton Medovič

hlavný kontrolór


Milan Kraslan člen RK
Tomáš Vaňo člen RK
Peter Bartovič člen RK