Meno a priezvisko

Funkcia

E-mail Telefón

Ľubomír Zábojník


zsfz@nextra.sk

0911 265 687

Mária Bartošová


asistentka@zsfz.sk

0911 353 750