Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón
Miroslav Jaška predseda OdK
Marek Galo člen OdK
Eduard Jurovatý člen OdK