Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2020/2021-0015
Stanovisko KR k žiadosti Športový klub Nesvady:
KR berie na vedomie žiadosť Športový klub Nesvady - žiadosti vyhovela.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2020/2021-0015
Klub: Športový klub Nesvady
Dátum zaevidovania: 31.08.2020 16:05
Dátum vyriešenia: 31.08.2020 16:05
Stav: Vyriešené