Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2020/2021-0013
KR berie na vedomie pochvalu.
KR berie na vedomie pochvalu od ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2020/2021-0013
Klub: ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928
Dátum zaevidovania: 31.08.2020 16:02
Dátum vyriešenia: 31.08.2020 16:03
Stav: Vyriešené