Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0015
KR berie na vedomie Vaše podanie.
KR berie na vedomie Vaše podanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0015
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 09:56
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 09:56
Stav: Vyriešené