Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2020/2021-1603
Doplatok
Dňa 4.10.2020 boli DO na zápas OFK Veľké Ripňany - ŠK Veľké Zálužie V.liga Stred ZsFZ Dos., ktorý sa neodohral kvôli nespôsobilému stavu hracej plochy (podmočenie ihriska). Suma náhrad spolu pre DO je 99,70€ (cestovné+stravné).
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2020/2021-1603
Klub: OFK Veľké Ripňany
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 13:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
99.78 EUR 15.10.2020 13:13