Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2020/2021-1453
3. liga dorast - P. Bystrica
P. Bystrica – Šaľa (6. kolo) - ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrajú 28.10.2020 (streda) o 13.00 h. a 15.30 h.
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2020/2021-1453
Klub: MŠK Považská Bystrica
Dátum zaevidovania: 21.09.2020 09:35
Dátum vyriešenia: 21.09.2020 09:35
Stav: Vyriešené