Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2020/2021-1424
uznesenie
ŠTK za nedodržanie RS B/1/h odstupuje nasledovné kluby na doriešenie na DK: Svodín, Bánov Zároveň ukladá klubom doriešiť technický problém a dohrať stretnutia 6. kola do 21.9.2020
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2020/2021-1424
Dátum zaevidovania: 17.09.2020 07:47
Dátum vyriešenia: 17.09.2020 07:47
Stav: Vyriešené