Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2019/2020-0858
3. liga - Beluša
ŠTK ZsFZ súhlasí s odložením stretnutia, no nesúhlasí s navrhnutým termínom MZ. Stretnutie sa odohrá v súlade s SP čl. 69/3. V prípade, že nedôjde k dohode do 13.11.2019 nov termín stretnutia určí riadiaci orgán súťaže. ŠTK žiada FK Beluša o vynaloženie maximálneho úsilia na odohratie MZ v jesennej časti súťaže. ŠTK povolí stretnutie odohrať aj na náhradnej hravej ploche s UT prípadne na prenajatom ihrisku s platným pasportom ZsFZ.
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2019/2020-0858
Klub: FK Beluša
Dátum zaevidovania: 09.11.2019 17:02
Dátum vyriešenia: 09.11.2019 17:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.11.2019 17:02