Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2019/2020-0831
5. liga Stred U19 - kontumácia
TJ Slovan Čeľadice – Združenie fc Výčapy-Opatovce (2. kolo) 3:0 kont - ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 v náväznosti na SP čl 82/1/b a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Čeľadíc. ŠTK ZsFz odstupuje V. Opatovce na DK na doriešenie.
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2019/2020-0831
Dátum zaevidovania: 28.10.2019 08:45
Dátum vyriešenia: 28.10.2019 08:45
Stav: Vyriešené