Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2019/2020-0830
5. liga Východ
FK Slovan Šahy – FC Veľký Kýr (13. kolo) – ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/3 v náväznosti na SP čl. 82/1/g a ponecháva výsledok 8:0 dosiahnutý na HP v platnosti. ŠTK ZsFZ odstupuje FC V. Kýr na DK na doriešenie.
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2019/2020-0830
Dátum zaevidovania: 28.10.2019 08:39
Dátum vyriešenia: 28.10.2019 08:39
Stav: Vyriešené