Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2020/2021-0239
U 296
Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2020/2021-0239
Klub: SC Čenkovce
Dátum zaevidovania: 10.10.2020 09:53
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Hornák 5 x ŽK 10 EUR 10.10.2020 09:53