Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2020/2021-0238
U 295
Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2020/2021-0238
Klub: FK Kolárovo
Dátum zaevidovania: 10.10.2020 09:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adrián Lakatoš 5 x ŽK 5 EUR 10.10.2020 09:52