Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2020/2021-0237
U 294
Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2020/2021-0237
Klub: Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky
Dátum zaevidovania: 10.10.2020 09:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Szilárd Krascenits 5 x ŽK 10 EUR 10.10.2020 09:51