Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0380
U 546
Disicplinárne sankcie
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0380
Klub: FC Pata
Dátum zaevidovania: 02.12.2019 09:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 02.12.2019 09:49
POKUTY