Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0351
U 517
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0351
Klub: FC Slovan Hlohovec
Dátum zaevidovania: 14.11.2019 14:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Sebastian Korchaň ČK 5 EUR 14.11.2019 14:43