Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0345
U 511
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0345
Klub: TJ OFK Dežerice
Dátum zaevidovania: 14.11.2019 14:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miroslav Čahoj ČK 10 EUR 14.11.2019 14:32