Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0069
U 150
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0069
Klub: ŠK Šurany
Dátum zaevidovania: 04.09.2019 21:51
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marcel Timoránsky ČK 10 EUR 04.09.2019 21:51