Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0036
U 85
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0036
Klub: TJ ŠM Janíky
Dátum zaevidovania: 21.08.2019 22:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marcel Kurejko ČK 10 EUR 21.08.2019 22:51