Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0035
U 84
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0035
Klub: TJ Slovan Brvnište
Dátum zaevidovania: 21.08.2019 22:49
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Mário Decký ČK 10 EUR 21.08.2019 22:50