• Futbalnet»
  • Východoslovenský futbalový zväz
UT Janigová 2,Košice

Zničenie, poškodenie HP - UT Janigová

Ž - admin VsFZ|Aktualizované 5. okt 2020 o 11:55

Upozornenie ! 


Takto ako je nasnímané video to nemá vyzerať . Vytrhnúť pás umelého trávnika nie je jednoduché a pri hre futbalu alebo behu takmer nemožné.

Umyselné a násilné vytrhnutie pásu v dlžke cca 6 m je neprijateľné a preto po zistení poškodenia povrchu umelého trávnika VsFZ rozhodlo o ďalšom využívaní UT pre verejnosť .


Počnúc dňom 24. septembra 2020 je ihrisko otvorené pre verejnosť nasledovne : 

 Pondelok - piatok    07,00 - 08,00 hod.

 Sobota - nedeľa       07,00 - 09,00 hod. 


V čase otvorenie je potrebné dodržiavať Prevádzkový poriadok futbalového ihriska s umelou trávou na Janigovej ulici v Košiciach vyvesený na vstupnej bráne. 

Ďalej sa zakazuje venčenie psov, mačiek a iných zvierat v areáli ihriska. 

VsFZ na základe týchto vecí pristupilo k zabezpečeniu ihriska kamerovým systémom. 


Marcel Eperješi

Súvisiace články