26.03.2020, Ž - admin VsFZ

Vyhlásenie Výkonného výboru VsFZ

26.03.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]Vyhlásenie VV VsFZ .pdf

VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU VÝCHOSODLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVAZU

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje  pokračovať v programe jednotlivých  súťaží Východoslovenského futbalového zväzu.

Na základe Vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii so SFZ a  predsedami našich ObFZ, Výkonný výbor VsFZ formou hlasovania per rollam prijal nasledovné rozhodnutie:

1. rušia sa všetky stretnutia  jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020

2. anulujú sa všetky doteraz odohrané stretnutia jednotlivých súťaží ročníka 2019/2020

3. pre nasledujúci súťažný ročník 2020/2021 žiadne družstvo z jednotlivých súťaží VsFZ nepostupuje ani
   nevypadáva

4. zaväzuje ŠTK VsFZ v prípade, ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže v ktorej hralo v súťažnom ročníku
   2019/2020, postupovať podľa smernice o zaraďovaní družstiev.


                      Ing. Richard Havrilla

                         Predseda VsFZ

Prečítané: 1964x