19.08.2020,

V. liga pod novým názvom : JAKO V.liga .....

19.08.2020,

JAKO V. liga

VsFZ podpísal na súťažný ročník 2020/2021 marketingovú zmluvu so spoločnosťou JAKO. 

Kluby všetkych V. líg dostanú 12 kusov zápasových lôpt JAKO PRESTIGE a kožený vak na sezónu 2020/2021 . 

Majstrovské stretnutia sú  kluby povinné odohrať s týmito loptami JAKO PRESTIGE. 

Domáci klub vyhotoví jednu fotografiu so stretnutia v jesenej a jednu fotografiu v jarnej časti ročníka a zašle ju 

na sekretariát VsFZ :  marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

Dotáciu v podobe lôpt a siete na lopty si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte VsFZ. Potrebné je k prebratiu je 

pečiatka futbalového klubu. 

 

 

 

image

Futbalové kluby , ktoré ešte neprevzali lopty :

Futbalové kluby , ktoré ešte neprevzali lopty : 

V.liga KG - Rožňava, Lokomotíva Košice, Perín, Kysak, Ždaňa. 

V.liga Z - Čičarovce, Krišpovská Liesková, Vinné, Močarany, Streda nad Bodrogom, Budkovce.

V.liga Š - Torysa, Šiba, Marhaň, Čirč, Koprivnica, Široké, Kurima, Pušovce, Šarišské Dravce. 

V.liga VD - Jasenov, Belá nad Cirochou, Borov, Stakčín. 

V.liga PT - Vikartovce, Harichovce, Olcnava, Kežmarok .  

Prečítané: 1846x