07.08.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.7, 07.08.2020

07.08.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]7 Úradná správa VsFZ č.7.pdf

Úradná správa VsFZ č. 07/2020-2021, 07.08.2020

Úradná správa VsFZ č. 07/2020-2021, 07.08.2020

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

3. Informuje kluby V. líg, že na sekretariáte si od 15.07.2020 vedia vyzdvihnúť zápasové lopty ako dotácia od VsFZ a partnera V. ligy JAKO. Lopty im budú odovzdané oproti podpisu a pečiatke klubu. Jedná sa o 12 kusov zápasových lôpt JAKO Prestige a kožený vak – sieť na lopty.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

I. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť

a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“

4. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- IV.L S 7.k Svit – Spišská Belá dňa 9.9.2020 o 16,30 hod.

- JAKO V.L KG 2.k Kysak – Kokšov Bakša dňa 16.8.2020 o 16,00 hod. v Kokšov Bakši a 15.k Kokšov Bakša – Kysak v Kysaku. Rekonštrukcia.

- III.L SMD 3.k St. Ľubovňa – Ľubotice dňa 14.8.2020 o 15,30 a 17,45 hod. St. Ľubovňa 10 €.

- IV.L Š dor. 1.k Župčany – Kamenica dňa 14.8.2020 o 17,30 hod. v Kojaticiach. Kamenica 5 €.

- IV.L PT dor. 5.k Vikartovce – FAM Poprad dňa 19.8.2020 o 16,30 hod. Vikartovce 5 €.

- IV.L PT dor. 6.k Krompachy – Markušovce dňa 28.8.2020 o 14,00 hod.

- II.L SMŽ sk.A 1.k Janočko Ac. – Čaňa dňa 9.8.2020 v UHČ na ihrisku v Krásnej n/H.

- II.L SMŽ sk.A 1.k Kechnec – Ždaňa dňa 19.8.2020 o 15,00 a 16,45 hod. Kechnec 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 2.k Moldava - FK Galaktik –dňa 26.8.2020 o 15,00 a 16,45 hod. Galaktik 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 1.k FAMT Prešov – Pušovce dňa 22.8.2020 o 10,00 a 11,45 hod. v Pušovciach a 10.k Pušovce – FAMT Prešov vo V. Šariši. Obrátené poradie.

- II.L SMŽ sk.B 8.k FAMT Prešov – SAFI Prešov dňa 11.10.2020 o 9,00 a 10,45 hod. vo V. Šariši

- II.L SMŽ sk.B 5.k SAFI Prešov – Raslavice dňa 15.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 2.k Pušovce – Sabinov dňa 28.8.2020 o 16,00 a 17,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 6.k FAMT Prešov – Sabinov dňa 27.9.2020 o 9,00 a 10,45 hod. vo V. Šariši

- II.L SMŽ sk.C 5.k Spišská Belá – Lipany dňa 17.9.2020 o 15,00 a 16,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C 2.k Kežmarok – Lendak dňa 29.8.2020 o 14,30 a 16,15 hod. Kolízia

5. Oprava RS, str.14 bod 10i, prvá veta - Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a maximálne 9 náhradníkov.

6. ŠTK prejednala podnet FK Krompachy, že v prípade vzájomnej dohody odsúhlasí zmenu termínu stretnutia s Giraltovcami. V prípade nepredloženia dohody v zmysle RS ponecháva termín stretnutia v platnosti.

7. ŠTK upozorňuje FK piatych líg, že jednotlivé zápasy sú povinné odohrávať s loptami JAKO Prestige reklamného partnera JAKO, ktoré na základe výzvy ste si mohli vyzdvihnúť na sekretariáte VsFZ oproti pečiatke FK. Odohrávanie zápasov V.líg s inými loptami podlieha disciplinárnemu konaniu. DZ sú povinní vo svojich správach uvádzať s akými loptami boli zápasy V.líg odohraté.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 8.-9.8.2020

Dospelí

Vranov – Prešov DZ Čan za Straku

Humenné – Kalša Cuprák za Horochoniča

Stropkov – Krompachy Holp za Havrilu

Soľ – Demjata Pacák T. za Paulišina

Medzilaborce – Nižný Hrušov Mikloško za Vassa S.

Svit – Stará Ľubovňa Vass S. za Mikloška

Krásnohorské Podhradie – Ťahanovce Jasečko za Pavlovského ml., DZ Kotrady za Tornaya

Pavlovce nad Uhom – Cejkov Hrebeňár za Špiváka

Veľké Kapušany – Rudňany Dušek za Bucka

Seňa – Rožňava laik za V. Tótha

Budimír – Kysak Pužér za Hrebeňára

Malá Ida – Perín V. Tóth za Pužéra

Petrovce nad Laborcom – Vojčice  Paulišin za Holpa, laik za Pacák T.

Vinné – Nacina Ves Bali-Jenčík za Dušeka

Lastomír – Močarany Feňuš za Lelka

Hencovce – Pakostov laik za Feňuša

Sačurov – Stakčín Horváth M. za Bali-Jenčíka, laik za Horvátha M.

Torysa – Šarišské Dravce Adamčo za SFZ, Markovič za Adamča

Kurima – Marhaň Kmec za Markoviča, laik za Kmeca

Kamenica – Široké DZ Čekan za Mišenčíka

Čirč – Kendice Hopka za SFZ, Sopko za Končára T., laik za Hopka

Koprivnica – Chminianska Nová Ves Šmajda za Sopka, laik za Šmajdu

Nálepkovo – Hrabušice DZ Tornay za Čekana

Harichovce – Kluknava Gibala za Pacáka, laik za Gibalu

Hranovnica – Spišská Stará Ves Fabíny za Klokočku, laik za Fabínyho

Dorast

Poprad – Banská Bystrica Šuba za Jasečka

Lipany – Dolná Ždaňa Havrila M. za D. Béreša

Lokomotíva Košice – Námestovo Macko za Antožiho

Humenné – Liptovský Mikuláš Basoš, Godžák, Vasilenko

Spišská Nová Ves – Zvolen zrušené

Sabinov – Snina Marušin za Cupráka

Spišské Belá – Stará Ľubovňa Výrostek za ObFZ, Gavalier za ObFZ

Hranovnica – Markušovce Maličký B. za ObFZ

Ľubica – Spišské Podhradie Korub B. za ObFZ

Vrbov – Jamník Gallik za ObFZ

Žiaci

Rožňava – Slávia TU Košice Drenko za Gonosa

Galaktik – Junior Šaca 18.8.

Kechnec – Ždaňa 19.8.

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR upozorňuje R a DZ na dodržiavanie Manuálu stretnutí VsFZ súťaží pre Covid-19 pre súťažný ročník 2020 – 21. KR žiada všetkých DZ o kontrolu tohto manuálu a prípadné nezrovnalosti uvádzať v správe DS. Zároveň KR odporúča DZ vykonať poradu pred stretnutím, na ktorej je potrebné všetkým účastníkom stretnutia ozrejmiť tieto opatrenia.

- KR dôrazne žiada DZ, aby venovali patričnú pozornosť vypisovaniu Fair-play v správe DS podľa pokynov ŠTK a lektorov, ktorí Vám to prednášali, to znamená, každá známka pod 8,00 alebo nad 8,00 musí byť odôvodnená prečo bola známka znížená resp. zvýšená .

- KR upozorňuje na usmernenie ŠTK ohľadom hráčov pochádzajúcich z rizikových krajín súvisiacich s Covid-19.

- KR berie na vedomie podnet:

R - Jasečko Miloš, R - Ulian Dávid, R - Paulišin Viliam

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Gallik Peter 1330273 + 20€ (Plavnica) čl.46/1b,2,

Krajňák Michal 1295771 + 20€ (Plavnica) čl.37/3,

Cehuľa Adam 1270173 + 20€ (Spišské Podhradie) čl.37/3,

Molnár Miloš 1233638 + 10€ (Veľký Šariš) čl.37/3,

Partila Patrik 1141580 + 10€ (Kračúnovce) čl.37/3,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Koshi Hiroyasu 1422910 + 10€ (Župčany) 1 stretnutie do 31.12.2020,

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1343x