31.07.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.5, 31.07.2020

31.07.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]5 Úradná správa VsFZ č.5.pdf

Úradná správa VsFZ č. 05/2020-2021, 31.07.2020

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

3. Informuje kluby V. líg, že na sekretariáte si od 15.07.2020 vedia vyzdvihnúť zápasové lopty ako dotácia od VsFZ a partnera V. ligy JAKO. Lopty im budú odovzdané oproti podpisu a pečiatke klubu. Jedná sa o 12 kusov zápasových lôpt JAKO Prestige a kožený vak – sieť na lopty.

                                                                  ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

I. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- IV.L J 4.k Kr. Chlmec – Kechnec dňa 16.8.2020 o 16,00 hod. v Kechneci, a 19.k Kechnec – Kr. Chlmec v Kr. Chlmci. Obrátené poradie.

- JAKO V.L PT 2.k Gelnica – Levoča dňa 15.8.2020 o 14,30 hod.

- III.L SMD 3.k PP Stráže – Stropkov dňa 14.8.2020 o 14,15 a 16,30 hod. PP Stráže 10 €.

- III.L SMD 4.k Stropkov – Vranov dňa 20.8.2020 o 10,00 a 12,15 hod. Stropkov 10 €

- IV.L KG dorast FA Benecol Košice odohrá svoje domáce stretnutia na UT Užhorodská o 15,00 hod.

- IV.L Z dor. 1.k Kr. Chlmec – Medzilaborce dňa 15.8.2020 o 14,00 hod. v Medzilaborciach a 12.k Medzilaborce – Kr. Chlmec v Kr. Chlmci. Obrátené poradie.

- IV.L Š dor. 5.k Nová Ľubovňa – Fintice dňa 12.9.2020 o 14,00 vo Finticiach a 16.k Fintice – N. Ľubovňa v Novej Ľubovni. Obrátené poradie.

- IV.L PT dor. 1.k Sp. Podhradie – Smižany dňa 2.8.2020 o 10,30 hod. Sp. Podhradie 10 €.

- IV.L PT dor. 1.k Jamník – Rudňany dňa 4.8.2020 o 17,00 hod. Jamník 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 1.k FK Galaktik – Junior Šaca dňa 18.8.2020 o 16,00 a 17,45 hod. Junior Šaca 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 3.k FAMT Prešov – Ľubotice dňa 5.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod. v Ľuboticiach a 12.k Ľubotice – FAMT Prešov v Prešove. Obrátené poradie.

- II.L SMŽ sk.C 4.k Lipany – Lendak dňa 12.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C 6.k Lipany – Kežmarok dňa 26.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 5.k Medzilaborce – Ľubotice dňa 15.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C 4.k N. Ľubovňa – Podolínec v Podolínci a 13.k Podolínec – N.Ľubovňa v N.Ľubovni. Obrátené poradie.

4. ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstiev Jednota KAC Košice z II.L SMŽ sk.A. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno.

5. ŠTK oznamuje FK účastníkom SR v SC, že v stretnutiach SC je povolené striedať 5 hráčov v troch vstupoch počas 90 minút. Polčasová prestávka sa do tohto počtu nezapočítava – rozhodnutie ORS SFZ. ŠTK tiež oznamuje FK, že v SC stretnutiach od 4.kola je natáčanie videa povinné.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 1. - 5.8.2020

Dospelí

Vranov nad Topľou – Spišské Podhradie  Greško za Hamadeja

Snina – Sobrance  Micheľ za Filipáka

Soľ – Fintice  DZ Alexa za Čonku

Ľubotice – Nižný Hrušov  DZ Štofka za Alexu

Lipany – Slávia TU Košice   Hríb za Fedáka

Spišské Podhradie – Humenné  Fedák za Hriba

Bardejovská Nová Ves – Snina Sučka za Filipáka

Svidník – Stropkov Bobko D. za Hamadeja

Kráľovský Chlmec – Pavlovce   DZ Dzido za Kmeca

Gerlachov – Raslavice Horochonič za Tirpáka

Kračúnovce – Svit Škodi J. za Tirpáka

Dorast

Michalovce – Dunajská Streda   Škodi T. za Tótha P.

Prešov – Kysucké Nové Mesto  Havira za Filipáka

Stará Ľubovňa – Sabinov Beňo za ObFZ

Vranov nad Topľou – Ľubotice   Molitoris za Tomáša

Spišská Stará Ves – Markušovce Výrostek za ObFZ

FAM Poprad – Hranovnica Maličký B. za ObFZ

Svit – Vrbov Korub za ObFZ

Vikartovce – Harichovce Gavalier za ObFZ

FC Košice – Bardejov DZ Černica za Fencika

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR upozorňuje R a DZ na dodržiavanie Manuálu stretnutí VsFZ súťaží pre Covid-19 pre súťažný ročník 2020 – 21. KR žiada všetkých DZ o kontrolu tohto manuálu a prípadné nezrovnalosti uvádzať v správe DS. Zároveň KR odporúča DZ vykonať poradu pred stretnutím, na ktorej je potrebné všetkým účastníkom stretnutia ozrejmiť tieto opatrenia.

- KR upozorňuje na usmernenie ŠTK ohľadom hráčov pochádzajúcich z rizikových krajín súvisiacich s Covid-19.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Giraltovce.

· FK Humenné.

· FK Pavlovce nad Uhom.

· R Jančár Miloš.

                                                                       DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe Stanov SFZ a VsFZ čl.14/1:

Na stretnutia – dospelí:

Ružička Ladislav 1188312 (Kokšov – Bakša) – 1 stretnutie,
Stoľar Ivan 117133 (Kokšov – Bakša) – 1 stretnutie,
Gluchman Gerhard 1181981 (Perín) – 1 stretnutie,
Dzureň Peter 1166315 (Poproč) – 1 stretnutie,
Labič Lukáš 1195950(Ždaňa) – 1 stretnutie,
Žiga Jozef 1330395 (Čečejovce) – 1 stretnutie,
Rencsok Jozef 1145765 (Krásnohorské Podhradie) – 1 stretnutie,
Matús Erik 1259843 (Kamenica nad Cirochou) – 1 stretnutie,
Orosi Matúš 1224177 (Čierne nad Topľou)– 1 stretnutie,
Počurek Martin 1265295 (Šiba) – 1 stretnutie,
Seman Marek 1076346 (Ražňany) – 1 stretnutie,
Kostolník Viliam 1258312 (Chminianska Nová Ves) – 1 stretnutie,
Valkučák Marián 1321734 (Gaboltov) – 1 stretnutie,
Čech Adam 1290937 (Olcnava) – 1 stretnutie,

Labič Lukáš 1195950 (Ždaňa) – 1 stretnutie,
Fedor Norbert 1163416 (Dvorníky – Včeláre) – 1 stretnutie,
Hanych Vitaliy 1368958 (Vinné) – 1 stretnutie,
Muszka Štefan 1315224 (Streda nad Bodrogom) – 1 stretnutie,
Kopčo Jozef 1302740 (Sečovská Polianka) – 1 stretnutie,
Guľák Marián 1237434 (Stakčín) – 1 stretnutie,

Dubas Alexander 1199902 (Soľ) – 1 stretnutie,
Chovanec Peter 1203928 (Stará Ľubovňa)– 1 stretnutie,
Kostič Radoslav 1200611 (Sobrance) – 1 stretnutie,
Berta Ladislav 1277600 (Veľké Kapušany)– 1 stretnutie,
Szakala Kristián 1256880 (Veľké Kapušany) – 1 stretnutie,
Buzoga Dominik 1235258 (Geča) – 1 stretnutie,
Majoroš Patrik 1260944 (Geča) – 1 stretnutie,
Hirjak Tomáš 1211761 (Strážske) – 1 stretnutie,

Krafčík Miroslav 1255999 (Gerlachov) – 1 stretnutie,
Klimek Miroslav 1211903 (Čaňa) – 1 stretnutie,
Majoroš Ladislav 1206149 (Sokoľany) – 1 stretnutie,
Labun Tomáš 1149586 (Ťahanovce) – 1 stretnutie,

Kavulič Jozef 1289626 (Spišská Nová Ves) – 1 stretnutie,
Dzoblaev Azamat 1427818 (Svidník) – 1 stretnutie,
Mihalik Marek 1240655 (Krompachy) – 1 stretnutie,
Rokyta Filip 1273189 (Spišské Podhradie) – 1 stretnutie,
Luterančík Jaroslav 1234044 (Záhradné) – 1 stretnutie,
Makara Lukáš 1262821 (Záhradné) – 1 stretnutie,
Džubara Jozef 1202091 (Fintice) – 1 stretnutie,
Petruška Erik 1251370 (Župčany) – 1 stretnutie,

Rodzik René 1232612 (Krompachy) – 1 stretnutie,

Staš Vladimír 1077577 (Šarišské Michaľany) 2 stretnutia,

Na stretnutia – mládež:

Pišta Martin (Veľká Lomnica) – 1 stretnutie, SŽ

Papcun Markus (Krompachy) – 1 stretnutie, MŽ

Kálmán Alex (Borša) – 1 stretnutie, Z

Tokarčík Mário 1325925 (Gemerská Poloma) – 1 stretnutie,  KG
Šimko Dávid 1372568 (Sokoľany) – 1 stretnutie,  KG
Macko Jozef 1271738 (Vojčice) – 1 stretnutie,  Z

Koťo Dávid 1331595 (Strážske) – 1 stretnutie, Z
Sopko Jakub 1388602 (Fintice) – 1 stretnutie, Š
Uličný Pavol 1294482 (Chminianska Nová Ves) – 1 stretnutie, Š
Vujčik Tomáš 1378826 (Spišské Vlachy) – 1 stretnutie, PT

Mutňan Ján 1305199 (Košická Nová Ves) – 1 stretnutie, SD
Prokop Richard 1327307 (Košická Nová Ves) – 1 stretnutie,  SD
Krompaský Matej 1292423 (Sabinov) – 1 stretnutie,  SD

Podolinský Peter 1318142 (Spišská Belá) – 1 stretnutie, SD
Jusko Adam 1355545 (Ľubotice) – 1 stretnutie, SD
Ridaj Kristián 1413890 (Strážske) – 1 stretnutie, SŽ

Na obdobie – dospelí:

Migles Miroslav 1408560 (Poproč) – 2 týždne,

Vislay Alfonz 1111543 (Dvorníky – Včeláre) 2 týždne,
Duška Miloš 1278604 (Lastomír) 2 týždne,

Na obdobie – mládež:
Kaleja František 1375430 (Hermanovce) 3 týždne, Š

Daňo Daniel 1335218 (Pušovce) 1 mesiac, Š
Šelestak Branislav 1373820 (Čirč) 1 mesiac, Š
Sidor Samuel 1341592 (Strážske) 3 týždne, Z

DK VsFZ ponecháva v platnosti a predlžuje sankcie:

Badi Jozef 1046236 (Pavlovce nad Uhom) do 16.10.2020,

Belák Ján 1016834 (Giraltovce) do 23.09.2020,

Peter Jenčura (1050015) do 05.08.2020,

DK VsFZ žiada MFK Slovan Sabinov o predloženie podacieho lístka a faktúry za transfer hráča Eliáš Lukáš 1165755 do FK Soľ.

DK VsFZ žiada TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom o predloženie podacieho lístka a faktúry za transfer hráča Baňas Pavol 1251948 do AFK Topoľany.

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie podané TJ Nový život Kluknava ohľadom MFK Ťahanovce za transfer hráčov Alex Sebastián 1368954 na základe DP čl.78/5 a).

DK VsFZ prejednala podnet FK Tatra Úpor, hráčovi Rugolský Marek 1197794 sankcia škončila k 29.04.2020. FK Tatra Úpor + 10€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1130x