24.07.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.4, 24.07.2020

24.07.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]4 Úradná správa VsFZ č.4.pdf

Úradná správa VsFZ č. 04/2020-2021, 24.07.2020


SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

3. Informuje kluby V. líg, že na sekretariáte si od 15.07.2020 vedia vyzdvihnúť zápasové lopty ako dotácia od VsFZ a partnera V. ligy JAKO. Lopty im budú odovzdané oproti podpisu a pečiatke klubu. Jedná sa o 12 kusov zápasových lôpt JAKO Prestige a kožený vak – sieť na lopty.


ODVOLACIA KOMISIA VsFZ

Uznesenie OK VsFZ 01/2020/2021 OŠFK Šarišské Michaľany

1. OK VsFZ podľa čl. 53 ods.13 písm. d) Stanov VsFZ odvolanie OŠFK Šarišské Michaľany  proti rozhodnutiu ŠTK VsFZ uverejnenému v ÚS 2/2020-2021 zo dňa 10.07.2020 ZAMIETA.

2. Toto rozhodnutie je podľa čl.53 ods.6 Stanov VsFZ konečné.

3. Písomné vyhotovenie uznesenia bude zaslané dotknutému účastníkovi odvolacieho konania a odbornej komisii v lehote 10 dní odo dňa jeho uverejnenia v ÚS.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- JAKO V.L Š 1.k Marhaň – Kurima sa odohrá v Kurime a 14.k Kurima – Marhaň v Marhani

- JAKO V.L Š 1.k Čirč – Kendice dňa 9.8.2020 o 16,30 hod. v Lipanoch.

- JAKO V.L PT 1.k Nálepkovo – Hrabušice dňa 9.8.2020 o 10,30 hod.

- III.L SMD 1.k PP Stráže – Trebišov dňa 2.8.2020 o 10,00 a 12,15 hod.

- III.L SMD 1.k KAC Košice – Spišská Belá dňa 12.8.2020 – MD o 15,00 a SD o 17,15 hod.

- III.L SMD 3.k Snina – Spišská Belá dňa 19.8.2020 – MD o 15,00 a SD o 17,15 hod.

- III.L SMD 15.k Ľubotice – PP Stráže dňa 1.9.2020 o 14,00 a 16,45 hod.

- IV.L Š dor. 9.k Čirč - Chminianská Nová Ves –dňa 8.8.2020 o 10,30 hod.

- IV.L PT dor. 2.k FAM Poprad – Svit dňa 12.8.2020 o 16,30 hod.

- II.L SMŽ sk.A 1.k Rožňava – Slávia TU KE dňa 26.8.2020 o 15,00 a 16,45 hod.

- II.L SMŽ sk.A 1.k Benecol KE – Junior Košice dňa 19.8.2020 o 16,00 a 17,45 hod.

2. ŠTK pre nedostatok rozhodcov neschválila žiadosť FK Hermanovce v IV.L Š dorast.

3. ŠTK vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. Manuál je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ sú povinní vykonávať kontrolu opatrení a výsledok uvádzať v svojej správe.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Zmeny v obsadení na 25-26.7.2020:

Lomokotíva KE – K. Podhradie D Klovanič za Lacka

Gelnica – Medzev Maličký za Šubu, Kunzo za Greša, D Tornay za Straku

Gaboltov – Gerlachov D Sendek za Kostíka

KNV – Kechnec D Lacko za Klovaniča

Levoča – Krompachy Greš za Baldovského

Harichovce – Spišské Podhradie Jasečko za Šubu, Baldovský za Greša, D Straka za Tornay

Pušovce – Ľubotice Štefanič, Ľaš, Hudák Miloš

Vikartovce – Svit Havrila, Mikloško, Fabíny

Dvorníky – Lipany D Marton za Borufku


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie podané OŠFK Šarišské Michaľany ohľadom MFK Vranov za transfer hráčov Mikluš Tomáš 1258711 a Petruk Ivan 1375135 na základe DP čl.78/5 a).

DK VsFZ znovu žiada TJ Nový život Kluknava o predloženie podacieho lístka a faktúry za transfer hráča Papcun Alex Sebastián 1368954 do MFK Ťahanovce.


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1613x