25.08.2018, Peter Szénay

Školenie trénerov licencia UEFA B

25.08.2018, Peter Szénay
Prihlášky zasielajte do 31.8.2018
image
Autor: Szénay
Zdroj: Szénay

Pre záujemcov, ktorí vlastnia platnú trénerskú licenciu GRASSROOTS C organizuje Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK VsFZ školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

  1. minimálny vek 18 rokov,
  2. prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,
  3. ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA Grassroots C“),
  4. minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“,
  5. platná trénerská licencia,
  6. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),
  7. výpis z registra trestov,
  8. zaplatenie I. splátky za školenie trénerov.

Podmienky ukončenia školenia trénerov a získania licencie UEFA B:

 1. 90% účasť na školení,
 2. odovzdanie záverečnej práce,
 3. odovzdanie seminárnych prác,
 4. vedenie denníka trénera,
 5. záverečná skúška (pravidlá futbalu, všeobecná časť, špecializácia, obhajoba záverečnej práce).

Maximálna kapacita prijatých záujemcov je 26.

Prihlášku na školenie, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a doklad o zaplatení I. splátky zasielajte do 31.8.2018 na adresu: peter.szenay@futbalsfz.sk

Informácie o školení trénerov UEFA B

Prihláška na školenie trénerov - prijímanie príhlášok uzatvorené 31.08.2018. 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Prečítané: 946x